Languages
English català Deutsch español français galego italiano 日本語 Nederlands polski português português do Brasil română 中文 中文(台灣)‎
Reports
spam
spam filters
vandalism
wikis

Podes usar esta páxina para deixar o teu informe de spam que houberes atopado. Por favor, deixa unha ligazón cara ao wiki afectado e tamén unha ligazón cara ás contribucións do usuario denunciado.

This page is for advertisement spam only.
For all other requests, please see the links on the sidebar.


tokipona.fandom.com

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.