FANDOM


Llengües:
Flag-en Flag-ca Flag-de Flag-es Flag-fr Flag-gl Flag-it Flag-ja Flag-pl Flag-pt-pt Flag-pt-br Flag-ro Flag-zh Flag-zh-tw
Reports
profiles
spam
spam filters
vandalism
wikis

Pots utilitzar aquesta pàgina per deixar el teu informe d'un perfil o avatar que contingui contingut ofensiu o amb spam. El perfil és la caixa gran informativa en la part superior de les pàgines d'usuari.

Si us plau, no has d'informar aquí qualsevol problema que no estigui en la capçalera global.
Problemes dins de la capçalera inclouen un avatar ofensiu o un contingut amb spam en el perfil.

Aquesta pàgina no és per denunciar problemes interns amb la comunitat.
Exemple d'un perfil global:
Global-profile-example

YouTube Wiki

thanks for any help! Purzyckij

I couldn't find any global blocks on these accounts. However, I temporarily blocked the IP of the user.--FANMADE_Rainbow_Dash_Flying.gifRain @fandom (talk) 04:20, September 19, 2020 (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.