FANDOM


Llengües:
Flag-en Flag-ca Flag-de Flag-es Flag-fr Flag-gl Flag-it Flag-ja Flag-pl Flag-pt-pt Flag-pt-br Flag-ro Flag-zh Flag-zh-tw WLB-TR
Reports
profiles
spam
spam filters
vandalism
wikis

Pots utilitzar aquesta pàgina per deixar el teu informe de vandalisme en wikis que no tenen administradors actius per netejar-ho, o en casos de vandalisme en múltiples wikis. Si informes vandalisme, si us plau, deixa un enllaç cap al wiki afectat i també un enllaç cap a les contribucions del vàndal.

VSTF does not do CheckUser requests. Please contact FANDOM Staff instead.


Carmel123456 at Happy Tree Friends Wiki

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.